Kolej Ankara | Ankaradaki Kolejler

Bir bireyin eğitim öğretim hayatının en Esas etkenlerinin başında gittikleri okullar gelmektedir. fert geleceğine Biçim vereceği esnada, ilerleyen hayatının başlangıcı olarak ilkokul, Rüştiye, İdadi senelerinde eğitim gördüğü okullar büyük bir Ehemmiyet taşımaktadır. Çoğu ebeveynlerin çocuklarını için bu süreçte devlet okullarını seçenek etmesinin yanında bir kısım bireyin ise kolej başlığı altında Hususi okulları seçenek ettiğini görmekteyiz. Çocukları için Mektep araştırmasına giren ebeveynlerin akıllarında sebep kolej seçenek etmeliyim ? Kolejlerin avantajları nelerdir ? gibi soruların oluştuklarını görmekteyiz. Evvela kolejin tanımını yapacak olursak. Kolej: Çoğunlukla yabancı lisan ağırlıklı eğitim veren Hususi okullardır. Kolejlerin devlet okullarına oranlar verdiği eğitimin henüz iyi olduğu gözden kaçınılmaz bir gerçektir. Kolejlerde az öncede dediğimiz gibi devlet okullarına oranla İngilizce eğitimi henüz Çok verilmektedir. Bir öğrencinin İngilizceyi etken bir şekilde kullanması geleceği için en büyük yatırımlardan biridir. Bunun yanında kolejlerde devlet okullarına oranla sınıflarda az sayıda öğrenci yer almaktadır. bunun nedeni ise öğrencinin etken bir şekilde derse katılımını amaçlamasıdır. Kolejlerde her öğrencinin başarısı göz önünde bulundurulmaktadır. Kolejler öğrencileri eğitim itibariyle en iyi şekilde sağlamanın yanında onlara aktivite olarak Muhtelif alanlarda sağlamaktadır. Spor salonu, yüzme havuzu, fotoğraf atölyeleri, müzik odaları gibi aktivite alanları ile öğrencinin ders yoğunluğu arasında soluk almasını ve şahsi gelişimine katkıda bulunmasını sağlamaktadır. son zamanlarda bu imkanlar çerçevesinde ve nufüsun gittikçe artması ile birlikte kolej sayılarının gittikçe arttığını söylebiliriz. Başkentimiz Ankara’da da bu doğrultuda bir hayli kolej yer aldığını söyleyebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir