Ortadoğulular Kızılay Matematik Kursu

Dünya medeniyetinin gelişmesin de ve Tüm bilimlerin ilerlemesinde matematiğin yeri oldukça yüksektir. İlkçağlardan beri matematik alanında inkişaf gösteren uygarlıklar, mimari, sıhhat, askeri vb. oldukça Çok alanda çağlarının önüne geçmeyi başarmışlardır. Çağdaş dünyanın gelişiminde ve eğitim sisteminde çok Mühim bir yeri…